Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
ข่าวแม็ค
งานรับรางวัลประกวดบทความ
แม็ค ปลุก คุณธรรม คืนสังคม ข่าวนักการเมืองทะเลาะวิวาทในรัฐสภาอันทรงเกียรติ ข่าวนักเรียนทุจริตการสอบ O-NET A-NET โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุน และข่าวเยาวชนกับปัญหาสื่อออนไลน์ที่กำลังแพร่สะพัดอยู่รายวัน เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในวันนี้ ? Download บทความชนะการประกวด     

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) จัดพิธี มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการปะกวดบทความ หัวข้อ คุณธรรมนำการคิด ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ ห้อง MEETING ROOM 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายพีระ พนาสุภน ประธานกรรมการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด กล่าวว่า แม็คอยู่ในเรื่องการศึกษา และคิดว่าการศึกษาต้องปลูกฝังคุณธรรม ซึ่ง การคิด นั้นอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ อันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการศึกษา ดังนั้นการเรียนรู้ที่สำคัญคือการรู้จักคิด จึงเป็นที่มาของ คุณธรรมนำการคิด ด้าน นายทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันปลูกฝัง โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังเติบโตอยู่ในสังคมที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้ เป็นการสนับสนุนให้แก่เยาวชนที่รักและสนใจการเขียน มีเวทีในการแสดงออก

นางดวงฤดี ยอดบุดดี รร.บุ่งคล้านคร จ.หนองคาย ผู้ชนะเลิศระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่าโลกนี้คงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคุณธรรม ส่วนตัวมองว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กที่ไร้คุณธรรมโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่รู้ว่าถูกผิดคืออะไร สังคมทุกวันนี้น่ากลัวอยากวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคม ให้ช่วยกันสร้างเด็กรุ่นใหม่ ได้รู้ว่า "คุณธรรมคืออะไร" เหมือนกับที่สำนักพิมพ์แม็คได้เริ่มแล้วในวันนี้

ขณะที่ น.ส.ณัฐพร สายกฤษณะ รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บอกว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้แนวทางจากพระบรมราโชวาทเรื่อง คุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และความซื่อตรง ทั้งนี้เชื่อว่าทุกคนมีคุณธรรมกันอยู่แล้ว แต่ก็ควรนำคุณธรรมมาใช้ร่วมกับความคิด เพราะความคิดของเราจะดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามีคุณธรรมมากน้อยเพียงไร

ด.ญ.ปรางจิตร เกิดวัน รร.สหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า "คุณธรรม" และ "การคิด" สำหรับมนุษย์แล้วมีความสำคัญมาก จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เพราะคุณธรรมจะสามารถทำให้เรามีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การคิดก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้จักคิดและทำในสิ่งดีๆ ก็จะทำให้เราเป้ฯคนดี ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมหรือการคิด เราต้องรู้จักสร้างและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

ผศ.พลับพลึง คงชนะ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตัวแทนคณะกรรมกรรมการในการตัดสิน ให้ความเห็นว่า หากเปรียบสังคมไทยเป็นเสมือนเรือ ทุกวันนี้เรากำลังถูกคลื่นลมพัดกระหน่ำ โดยเฉพาะตอนที่เราปรับปรุงประเทศใหม่ทันสมัย เพราะเราได้นำการศึกษาห่างออกจากศาสนา เน้นแต่ทางโลก เด็กจึงไม่เข้าใจว่าความถูกต้อง ความดี คืออะไร

นอกจากนี้ยังพบว่าโลกาภิวัฒน์คือทุนนิยมขยาย ทำให้คนเน้นแต่เรื่องวัตถุ ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัว .. ในวันนี้สำนักแม็คพยายามที่จะช่วยให้เรือของเราได้นำ คุณธรรมกลับคืนมา ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เราจะช่วยกันเรียกร้องคุณธรรมกลับคืนมา? ผศ.พลับพลึงกล่าวเสริม

สิ่งหนึ่งที่เห็นพ้องสะท้อนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในโครงการฯ คือ ?สังคมทุกวันนี้น่ากลัวมาก? อย่างไรก็ตามการที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมในอุดมคติดังเช่นอดีต อาจจะดูเป็นเรื่องที่ห่างไกลนัก หากแต่การลดปัญหาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันได้ เพียงแค่แทรก "คุณธรรม" หรือ "สำนึกดี"อยู่ใน "การคิด" ก่อนดำเนินชีวิต


แหล่งข่าว นสพ.สยามรัฐ

Image

 

 


" ผู้ชนะเลิศประกวดบทความและผู้สนใจฟังการบรรยายธรรมะร่วมลงทะเบียนเข้างาน "

Image

 

 


" พระครูวินัยธรชาติ กิตติธโร บรรยายธรรมะก่อนมอบรางวัลฯ "

Image

 

 

 
" นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลฯ ให้โอวาท "

Image

 

 


" นายพีระ พนาสุภน กรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัดมอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธีฯ "

Image

 

 
" ผศ.พลับพลึง คงชนะ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตัวแทนคณะกรรมกรรมการในการตัดสิน "

Image

 

 


" นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบของที่ระลึก ให้นายทองแถม นาถจำนงค์ บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คณะกรรมการตัดสินฯ "

Image

 

 " นางทิพาพร อ.สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แม็ค "

Image

 

 


" นางดวงฤดี ยอดบุดดี อาจารย์จาก รร.บุ่งคล้านคร จ.หนองคาย ผู้ชนะเลิศระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา "

Image

 

 


" น.ส.ณัฐพร สายกฤษณะ รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "

Image

 

 


" ด.ญ.ปรางจิตร เกิดวัน รร.สหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "

Image

 

 


" ถ่ายรูปร่วมกัน "

Image

 

 


" ผู้ชนะเลิศจากการเขียนบทความชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท "

Image

 

 


" โลห์เกียรติยศ "

Image

 

 


" บรรยากาศในห้องประชุม ณ ห้อง MEETING ROOM 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "

 
โปรดอ่านกฏกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
   
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ/e-mail :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 9/99 ซอยลาดพร้าว38 ถนนลาดพร้าว แขวงจัทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900
MAC EDUCATION COMPANY LIMITED 9/99 Soi Ladprao 38, Ladprao Rd., Chankasem, Chatujak, Bangkok 10900 Thailand