ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย
ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย
รหัสหนังสือ : 5106006100
จำนวน : 72 หน้า
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ราคาปก : 75 บาท
ส่วนลด : 7 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท
:: รายละเอียด
กระดาษปอนด์ ขนาด 19x26 เซนติเมตร ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย มีขอบข่ายของการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการถนอมใช้ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด และด้านการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
:: สารบัญ
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ