Modern ภาษาไทย ป.3 (หลักสูตรฯ 51)
Modern ภาษาไทย ป.3 (หลักสูตรฯ 51)
รหัสหนังสือ : 1331103110
จำนวน : 200 หน้า
ผู้แต่ง : ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
ราคาปก : 95 บาท
ส่วนลด : 9 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท
ตัวอย่างหนังสือModern ภาษาไทย ป.3 (หลักสูตรฯ 51)
:: รายละเอียด
 • เนื้อหาสอดคล้องตามตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
 • มีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียน
 • เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคและปลายภาค
:: สารบัญ

ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาพาที 
เรื่องที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 3 ป่านี้มีคุณ

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 5 ทำดี...อย่าหวั่นไหว

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 6 พลังงานคือชีวิต

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 7 ความฝันเป็นจริงได้

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

วรรณคดีลำนำ

เรื่องที่ 9 กระต่ายไม่ตื่นตูม

 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 10 แม่ไก่อยู่ในตระกร้า

 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 11 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

ภาคเรียนที่ 2

ภาษาพาที

เรื่องที่ 12 คิดไป รู้ไป

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 13 นอกเมือง...ในกรุง

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 14 ส่งข่าว...เล่าเรื่อง

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 15 ประชาธิปไตยใบเล็ก

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 16 ของดีในตำบล

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 17 ธรรมชาติเจ้าเอย

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 18 เล่นคำทาย

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 19 บันทึกความหลัง

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักภาษาน่ารู้
 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

วรรณคดีลำนำ

เรื่องที่ 20 ลูกแกะของซาฟียะห์

 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 21 กาเหว่าที่กลางกรุง

 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

เรื่องที่ 22 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

 • ทดสอบสมอง ประลองความคิด

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Modern ภาษาไทย ป.3 (หลักสูตรฯ 51)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ