การดำรงชาติไทย (ปรับปรุงใหม่)
การดำรงชาติไทย (ปรับปรุงใหม่)
รหัสหนังสือ : 3305463100
จำนวน : 220 หน้า
ผู้แต่ง : วีระ สำเนียงแจ่ม
ราคาปก : 150 บาท
ส่วนลด : 15 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท
:: รายละเอียด
กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี ขนาด 19x26 เซนติเมตร ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ด้านการเมืองการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย
��������- การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนปรเทศไทย
��������- รัฐโบราณในดินแดนประเทสไทย
��������- รัฐไทยในดินแดนประเทสไทย
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
��������- การเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
��������- สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย
��������- สภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย
��������- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย
��������- ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย
��������- พระมหากษัตริย์ที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย
��������- ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
��������- การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
��������- การเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา
��������- สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา
��������- สภาพสังคมของอาณาจักรอยุธยา
��������- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรอยุธยา
��������- ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรอยุธยา
��������- การสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา
��������- พระมหากษัตริย์ที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยา
��������- ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
��������- การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
��������- การเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี
��������- สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรธนบุรี
��������- สภาพสังคมของอาณาจักรธนบุรี
��������- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรธนบุรี
��������- ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรธนบุรี
��������- การสิ้นสุดของอาณาจักรธนบุรี
��������- พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรธนบุรี
��������- ภูมิปัญญาไทยในสมัยธนบุรี
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์
��������- การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
��������- การเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- สภาพเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- สภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- ศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- การสิ้นสุดของอาณาจักรธนบุรี
��������- พระมหากษัตริย์ที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
��������- สถาบันพระมหาษัตริย์ในระบอบการเมืองการปกครองของไทย
��������- บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบัน
��������- เศรษฐกิจพอเพียง
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กฎหมายที่ควรรู้
��������- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
��������- กฎหมายที่เกี่ยวข้องใยชีวิตประจำวัน
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำรงชาติไทย (ปรับปรุงใหม่)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ