เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5
รหัสหนังสือ : 1362307100
จำนวน : 92 หน้า
ผู้แต่ง : ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล
ราคาปก : 70 บาท
ส่วนลด : 7 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท
:: รายละเอียด
กระดาษปกอาร์ตการ์ด เนื้อในกระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค LAS
:: สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000
บทที่ 2 การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ระคน
บทที่ 3 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และการสร้างมุม
บทที่ 4 เส้นขนาน
บทที่ 5 เศษส่วน
บทที่ 6 ทศนิยม
บทที่7 รูปสามเหลี่ยม
บทที่8 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่9 รูปวงกลม
บทที่10 รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตรและความจุ
บทที่ 11 บทประยุกต์
บทที่ 12 สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 13 แบบรูปของจำนวน
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ