เก็งข้อสอบ LAS ป.5
เก็งข้อสอบ LAS ป.5
รหัสหนังสือ : 1990112100
จำนวน : 200 หน้า
ผู้แต่ง : ชินภัทร ศิริไพบูลย์ และคณะ
ราคาปก : 100 บาท
ส่วนลด : 10 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท
ตัวอย่างหนังสือเก็งข้อสอบ LAS ป.5
:: รายละเอียด
กระดาษปอนด์
- ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- แบบทดสอบกว่า 700 ข้อ ตรงตามแนวข้อสอบ LAS
- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ LAS
:: สารบัญ

วิชาภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาคณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เก็งข้อสอบ LAS ป.5
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ