แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3
รหัสหนังสือ : 2331109110
จำนวน : 160 หน้า
ผู้แต่ง : ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
ราคาปก : 60 บาท
ส่วนลด : 6 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท
ตัวอย่างหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3
:: รายละเอียด
กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 โดยเน้นตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยมีการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนไว้ในแบบฝึกหัดด้วย อีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2555
:: สารบัญ
แบบฝึกหัดที่ 1 กวางป่าสามพี่น้อง
แบบฝึกหัดที่ 2 เต่าเอ๋ย เต่าตนุ
แบบฝึกหัดที่ 3 กระต่ายตื่นตูม
แบบฝึกหัดที่ 4 เด็กดี
แบบฝึกหัดที่ 5 ใครคือเจ้าป่า
แบบฝึกหัดที่ 6 ปลาตะเพียนใบลาน
แบบฝึกหัดที่ 7 ลิงฟักไข่
แบบฝึกหัดที่ 8 เพลงกล่อมของคุณย่า
แบบฝึกหัดที่ 9 ขวัญใจนักเรียน
แบบฝึกหัดที่ 10 อาทิตย์หรรษา
แบบฝึกหัดที่ 11 รังนกกินได้
แบบฝึกหัดที่ 12 ไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ