ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
รหัสหนังสือ : 3305366100
จำนวน : 176 หน้า
ผู้แต่ง : กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
ราคาปก : 150 บาท
ส่วนลด : 15 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท
:: รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
 2. ช่องทางการสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างระบบเครือข่าย

 1. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. โครงสร้างระบบเครือข่าย
 3. การจัดวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มาตรฐานการเชื่อมต่อและโพรโทคอลของระบบเครือข่าย

 1. มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 2. มาตรฐาน OSI
 3. มาตรฐาน TCP/IP
 4. มาตรฐาน IEEE 802
 5. โพรโทคอล
 6. ไอพีแอดเดรส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายระดับท้องถิ่น

 1. เครือข่ายแลนแบบใช้สัญญาณ
 2. เครือข่ายแลนแบบไร้สาย
 3. เครือข่ายแลนแบบสายไฟ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 1. ความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. ความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
 3. บริการบนอินเทอร์เน็ต
 4. ระบบโดเมนเนม
 5. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 6. การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

 1. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 2. บริการของระบบปฏิบัติการเครือข่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย

 1. การออกแบบเพื่อการติดตั้งระบบเครือข่าย
 2. การติดตั้งระบบเครือข่าย
 3. การทดสอบระบบเครือข่าย
 4. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระบบเครือข่าย
 5. การใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ