พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
รหัสหนังสือ : 3305817100
จำนวน : 208 หน้า
ผู้แต่ง : นพมาตร์ วาดเมือง
ราคาปก : 125 บาท
ส่วนลด : 12 บาท
ราคาพิเศษ : 113 บาท
:: รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการเรียนพิมพ์ดีด

 1. เทคนิคเบื้องต้นในการพิมพ์ดีด
 2. ข้อเสนอแนะในการพิมพ์
 3. ข้อควรปฏิบัติเพื่อเป็นกิจนิสัยที่ดีในห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด
 4. วิธีบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
 5. วิธีบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพิมพ์สัมผัสแป้นเหย้า ฟ ห ก ด ่ า ส ว
การวางนิ้วเคาะแป้นเหย้าอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพิมพ์สัมผัสแป้น เ ้ พ ี 
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น เ ้ พ และ ี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การพิมพ์สัมผัสแป้น ะ ั ำ ร
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ะ ั ำ และ ร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การพิมพ์สัมผัสแป้น อ ิ ท ื
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น อ ิ ท และ ื

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การพิมพ์สัมผัสแป้น แ ไ ม น
 1. การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น แ ไ ม และ น
 2. การพิมพ์จับเวลาและการคิดคำสุทธิ
 3. หลักการปฏิบัติในการพิมพ์จับเวลา
 4. หลักในการคิดจำนวนดีดหรือจำนวนคำ
 5. หลักในการนับคำผิด
 6. การคิดคำสุทธิ
 7. วิธีการคิดคำสุทธิ
 8. การจดบันทึกสถิติที่พิมพ์ได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การพิมพ์สัมผัสแป้น ใ ง ป ย
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ใ ง ป และ ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพิมพ์สัมผัสแป้น ฝ บ ๆ ผ
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ฝ บ ๆ และ ผ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การพิมพ์สัมผัสแป้น ุ ล ึ ค
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ุ ล ึ และ ค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การพิมพ์สัมผัสแป้น ต ถ จ ภ
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ต ถ จ และ ภ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การพิมพ์สัมผัสแป้น ข ช - /
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ข ช - และ /

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การพิมพ์สัมผัสแป้น โ ณ ฑ ๋ ็
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น โ ณ ฑ ๋ และ ็

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การพิมพ์สัมผัสแป้น ธ ฮ ๊ ษ ณ
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ธ ฮ ๊ ษ และ ณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การพิมพ์สัมผัสแป้น ฎ ฏ ฒ ? ์
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ฎ ฏ ฒ ? และ ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การพิมพ์สัมผัสแป้น ฆ ศ ฬ ซ
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ฆ ศ ฬ และ ซ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การพิมพ์สัมผัสแป้น ฤ ู ั้ ฐ ญ
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ฤ ู ั้ ฐ และ ญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 การพิมพ์สัมผัสแป้น ฉ ํ () ฯ
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น ฉ ํ ()และ ฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 การพิมพ์สัมผัสแป้น " , % _ ฦ
 1. การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น " , % _ และ ฦ
 2. เครื่องหมายวรรคตอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การพิมพ์สัมผัสแป้น 0 3 4 5 6
การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น 0 3 4 5และ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 การพิมพ์สัมผัสแป้น 1 2 7 8 9
 1. การก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น 1 2 7 8และ 9
 2. วิธีการหากั้นระยะซ้าย-ขวา (กั้นหน้า กั้นหลัง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 พัฒนาการพิมพ์ได้แม่นยำและพิมพ์ได้เร็ว
แบบฝึกหัดสร้างทักษะ
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ