New สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)
New สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)
รหัสหนังสือ : 1331106110
จำนวน : 200 หน้า
ผู้แต่ง : วรวรรณ ศรีสงคราม
ราคาปก : 95 บาท
ส่วนลด : 9 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท
ตัวอย่างหนังสือNew สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)
:: รายละเอียด

สรุปเนื้อหาสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3 ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทุกสนามสอบ ตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาพาที

  • ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
  • แต่เด็กซื่อไว้

วรรณคดีลำนำ

  • กระต่ายไม่ตื่นตูม

หลักและการใช้ภาษา

  • ทบทวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
  • พยัญชนะ ฑ
  • สระเปลี่ยนรูป
  • ทบทวนตัวสะกด
  • การใช้ถ้อยคำสุภาพ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาพาที

  • ป่านี้มีคุณ
  • อาหารดี ชีวีมีสุข

วรรณคดีลำนำ

  • แม่ไก่อยู่ในตระกร้า

หลักและการใช้ภาษา

  • มาตราตัวสะกด
  • ความหมายของคำ
  • การผันวรรณยุกต์
  • คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาพาที

  • ทำดีอย่าหวั่นไหว
  • พลังงานคือชีวิต

วรรณคดีลำนำ

  • เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

หลักและการใช้ภาษา

  • การอ่านคำ
  • คำคล้องจอง
  • กลอนสี่
  • คำขวัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาพาที

  • ความฝันเป็นจริงได้
  • ภูมิใจภาษาไทยของเรา

หลักและการใช้ภาษา

  • คำที่มี ฤ ฤา
  • คำที่ใช้ บัน บรร
  • คำที่ใช้ รร
  • คำพ้อง
  • คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง
  • ภาษาไทยถิ่น

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ภาษาพาที

  • คิดไป รู้ไป
  • นอกเมือง...ในกรุง

วรรณคดีลำนำ

  • ลูกแกะของซาฟียะห์

หลักและการใช้ภาษา

  • คำที่มีไม้ทัณฑฆาต
  • คำนาม
  • การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน
  • การพูดและเขียนบรรยาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ภาษาพาที

  •  ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
  • ประชาธิปไตยใบเล็ก

วรรณคดีลำนำ

  • กาเหว่าที่กลางกรุง

หลักและการใช้ภาษา

  • คำสรรพนาม
  • คำกริยา
  • คำที่ใช้ ำ และัม
  • คำที่ใช้ ใ_,ไ_,ไ_ย และ ัย
  • การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ภาษาพาที

  • ของดีในตำบล
  • ธรรมชาติเจ้าเอย

วรรณคดีลำนำ

  • ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

หลักและการใช้ภาษา

  • คำวิเศษณ์
  • ประโยคสื่อสาร
  • การตั้งคำถามและตอบคำถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ภาษาพาที

  • เล่นคำทาย
  • บันทึกความหลัง

หลักและการใช้ภาษา

  • สำนวน
  • การใช้พจนานุกรม
  • การใช้เครื่องหมายต่างๆ
  • การบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

 

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ New สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ