คอร์สที่เปิดสอน

คอร์สล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 1 เปิดสอนช่วงเดือนเมษายน เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับน้องๆช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลื่อนชั้น เป็นการเรียนเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียน

คอร์สกวดเข้ม ภาคเรียนที่ 1 เปิดสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  เป็นคอร์สช่วงเปิดเทอม 1 เน้นสอนละเอียดกว่าล่วงหน้า เหมาะสำหรับให้น้องๆเรียนเพิ่มความเข้าใจจากที่โรงเรียน รวมไปถึงช่วยในการเพิ่มเกรดเฉลี่ยและการสอบแข่งขัน
คอร์สล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2 เปิดสอนช่วงเดือนตุลาคม เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับน้องๆช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการภาคเรียนที่ 2 เป็นการเรียนเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียน
คอร์สกวดเข้ม ภาคเรียนที่ 2 เปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นคอร์สช่วงเปิดเทอม 2 เน้นสอนละเอียดกว่าล่วงหน้า เหมาะสำหรับให้น้องๆเรียนเพิ่มความเข้าใจจากที่โรงเรียน รวมไปถึงช่วยในการเพิ่มเกรดเฉลี่ยและการสอบแข่งขัน
คอร์สกวดเข้า ม.1 และกวดเข้า ม.4 เปิดสอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม เหมาะสำหรับน้อง ป.6 ที่ต้องการสอบเข้า ม.1 และ น้อง ม.3 ที่ต้องการสอบเข้า ม.4
All search results