ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 094-782-1113

Line : @maceducation

สินค้าใหม่
 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 3 ชุด C

  2236023100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย
  1. โรงเรียนของเรา อ.3
  2. คณิตศาสตร์ อ.3 เล่ม 1
  3. คณิตศาสตร์ อ.3 เล่ม 2
  4. ไทยตัวกลม อ.3 เล่ม 1
  5. ไทยตัวกลม อ.3 เล่ม 2
  6. คัดอังกฤษ อ.3

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 3 ชุด B

  2236022100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย
  1. ครอบครัวของฉัน อ.3
  2. ธรรมชาติรอบตัวเรา อ.3
  3. บุคคลและสถานที่ต่างๆ อ.3
  4. วันสำคัญ อ.3
  5. สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา อ.3
  6. คัดอังกฤษ อ.3

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 3 ชุด A

  2236021100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย
  1. โรงเรียนของเรา อ.3
  2. ครอบครัวของฉัน อ.3
  3. ตัวเรา อ.3
  4. ธรรมชาติรอบตัวเรา อ.3
  5. วันสำคัญ อ.3
  6. คัดไทย อ.3

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 2 ชุด C

  2226028100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย
  1. โรงเรียนของเรา อ.2
  2. คณิตศาสตร์ อ.2 เล่ม 1
  3. คณิตศาสตร์ อ.2 เล่ม 2
  4. ไทยตัวกลม อ.2 เล่ม 1
  5. ไทยตัวกลม อ.2 เล่ม 2
  6. คัดอังกฤษ อ.2

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 2 ชุด B

  2226027100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย
  1. ครอบครัวของฉัน อ.2
  2. ธรรมชาติรอบตัวเรา อ.2
  3. บุคคลและสถานที่ต่างๆ อ.2
  4. วันสำคัญ อ.2
  5. สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา อ.2
  6. คัดอังกฤษ อ.2

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 2 ชุด A

  2226026100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย
  1. โรงเรียนของเรา อ.2
  2. ครอบครัวของฉัน อ.2
  3. ตัวเรา อ.2
  4. ธรรมชาติรอบตัวเรา อ.2
  5. วันสำคัญ อ.2
  6. คัดไทย อ.2

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 1 ชุด C

  2216028100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย

  1.โรงเรียนของเรา อ.1

  2.คณิตศาสตร์ อ.1 เล่ม 1

  3.คณิตศาสตร์ อ.1 เล่ม 2

  4.ไทยตัวกลม อ.1 เล่ม 1

  5.ไทยตัวกลม อ.1 เล่ม 2

  6.คัดอังกฤษ อ.1

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุดอนุบาล 1 ชุด B

  2216027100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย

  1.ครอบครัวของฉัน อ.1
  2.ธรรมชาติรอบตัวเรา อ.1
  3.บุคคลและสถานที่ต่างๆ อ.1
  4.วันสำคัญ อ.1
  5.สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา อ.1
  6.คัดอังกฤษ อ.1

 • Sold Out
  ส่วนลด 60% , Flash Sale

  หนังสือจัดชุด อนุบาล 1 ชุด A

  2216026100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

  รายการหนังสือในชุด ประกอบด้วย

  1.โรงเรียนของเรา อ.1
  2.ครอบครัวของฉัน อ.1
  3.ตัวเรา อ.1
  4.ธรรมชาติรอบตัวเรา อ.1
  5.วันสำคัญ อ.1
  6.คัดไทย อ.1

 • หนังสือค้นคว้าอ้างอิง

  เรือใบไม้

  5304108101

  หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ความรู้ และเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและเยาวชน

 • Sale Sale
  หนังสือจัดชุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ส่วนลด 15%

  ชุดที่ 3 รู้อ่านรู้เขียนภาษาไทย

  2216050100

  ประกอบด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 เล่ม, หนังสือเสริมทักษะ 2 เล่ม และหนังสือวาดภาพระบาย สี 1 เล่ม (7 เล่ม) สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-4 ปี ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีกิจกกรมที่เน้นด้านการฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็ก การลากเส้น การระบายสี การจับคู่ภาพ กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการคิดที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย ผ่านการฟัง พูด และเขียน จากประโยคและเรื่องราวสั้น ๆ ง่าย ๆ ช่วยในการฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตอบคำถามเรื่องง่าย ๆ สำหรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล

  ตัวอย่างหนังสือ
  ตัวเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  โรงเรียนของเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  ธรรมชาติรอบตัวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.1 (หลักสูตร 60)
  วันสำคัญ อ.1 (หลักสูตร 60)
  <a href="https://drive.google.com/open?id=1bkpEyXAFNx1fK9NMdA8Rn4kvcuK65Vcq" target="_blank" ...

 • Sale Sale
  หนังสือจัดชุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ส่วนลด 15%

  ชุดที่ 2 วิเคราะห์ได้คิดไวไหวพริบดี

  2216049100

  ประกอบด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 เล่ม, หนังสือเสริมทักษะ 2 เล่ม และหนังสือวาดภาพระบาย สี 1 เล่ม (7 เล่ม) สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-4 ปี ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีกิจกกรมที่เน้นด้านการฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็ก การลากเส้น การระบายสี การจับคู่ภาพ กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้เด็กรู้จักและมีความรอบรู้เรื่องรอบตัวที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ รู้จักตัวเลขผ่านการอ่าน การนับ และการจับกลุ่มของรูปภาพ เพื่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยในการฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตอบคำถามเรื่องง่าย ๆ สำหรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล

  ตัวอย่างหนังสือ
  ตัวเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  ครอบครัวของฉัน อ.1 (หลักสูตร 60)
  ธรรมชาติรอบตัวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.1 (หลักสูตร 60)
  การคมนาคมและการสื่อสาร อ.1 (หลักสูตร 60)
  คณิตศาสตร์ อนุบาล …

สินค้าขายดี
 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  ภาษาไทย อนุบาล ปี 3 เล่ม 2(ตัวกลม)

  2231111100

  แบบฝึกที่กระตุ้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง, การพูด, การสังเกต ฝึกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ และฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทยที่สะกดง่าย และมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวของเด็ก

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  ธรรมชาติรอบตัวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.3

  2236019100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา อ.3

  2236018100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  ภาษาอังกฤษ อนุบาล ปี 3

  2231205100

  แบบฝึกที่กระตุ้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่าย เพื่อให้เด็กๆ สามารถท่องจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  ภาษาไทย อนุบาล ปี 3 เล่ม 1(ตัวกลม)

  2231110100

  แบบฝึกที่กระตุ้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง, การพูด, การสังเกต ฝึกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ และฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทยที่สะกดง่าย และมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวของเด็ก

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  ไทยคัดเพลินเล่ม 1

  2211103110

  ฝึกการเขียนพญัญชนะภาษาไทยตามรอยประ พร้อมรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับพยัญชนะ และมีระดับความยากง่ายเพิ่มตามระดับ

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  บุคคลต่างๆ อ.3

  2236017100

  หนังสือที่มีการผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และกิจกรรมภายในเล่ม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รู้ความชอบ ความสนใจของเด็ก

 • Sale Sale
  หนังสืออนุบาล ลด 50%

  ไทยคัดเพลินเล่ม 3

  2231104110

  ฝึกการเขียนพญัญชนะภาษาไทยตามรอยประ พร้อมรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับพยัญชนะ และมีระดับความยากง่ายเพิ่มตามระดับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
All search results