บทสัมภาษณ์แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาแม็ค

คุณ สุกัญญา ปัตลา เจ้าของแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาแม็ค สาขากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

“ดิฉันมั่นใจว่า ในการเลือกสถาบันกวดวิชาให้ลูกๆ ผู้ปกครองย่อมมองหาสถาบันกวดวิชาที่มีระดับมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้เรียนครบวิชาในที่เดียว”

  1. ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจแฟรนไชส์กวดวิชาแม็ค ทางท่าน ทำอะไรมาก่อน และ มองธุรกิจ กวดวิชาเป็นอย่างไร?

“เดิมเป็นเจ้าของศูนย์กวดวิชาในท้องถิ่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4– ม. 6เป็นเวลาร่วม10 ปี และเห็นว่าการเปิดสอนกวดวิชาเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองมีความต้องการสูงที่จะให้ลูกๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการเรียน และสิ่งสำคัญก็ คือเนื้อหา หลักสูตร ของวิชานั้นๆที่ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจ

  1. สิ่งสำคัญที่ทำให้ ท่านลงทุนแฟรนไชส์ สถาบันกวดวิชาแม็ค?

“จากการได้อยู่แวดวงกวดวิชามาระยะเวลา 10 ปี นอกจากความพร้อมในทีมงานของตนเองและประสบการณ์กับการอยู่กับนักเรียนแล้ว รวมไปถึงสถานที่ที่เอื้อให้กับนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งตรงนี้ทางสาขาค่อนข้างมีความพร้อมส่วนแบรนด์และความเชื่อมั่น รวมทั้งหลักสูตรเป็นสิ่งที่ทางแม็คมีความพร้อมค่ะ

  1. สิ่ มีเหตุผลอะไร ถึงเลือกแฟรนไชส์ กวดวิชาแม็ค ในการดำเนินธุรกิจ ?

“ดิฉันมั่นใจว่า ในการเลือกสถาบันกวดวิชาให้ลูกๆผู้ปกครองย่อมมองหาสถาบันกวดวิชาที่มีระดับมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และแน่นอนว่าการที่จะให้ลูก ๆ มาเรียนก็ควรจะได้เรียนครบทุกวิชาในที่เดียว เพื่อสะดวกในการมารับ-ส่ง ซึ่งที่เลือกแฟรนไชส์ สถาบันกวดวิชาแม็ค ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่ะ”

คุณธีระชัย ศรีสุขใส เจ้าของแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาแม็คสาขาภูเก็ต

“ผมเชื่อว่า ชื่อเสียงของแม็ค เป็นชื่อที่ติดตลาดทางการศึกษาระดับต้นๆมานานแล้วและใช้หลักสูตรที่ได้การรับรองจากระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในโรงเรียนทั่วไปจึงคิดว่าน่าจะใช้เป็นจุดแข็งในการตัดสินใจทำธุรกิจกับแม็คคับ”

  1. ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจแฟรนไชส์กวดวิชาแม็ค ทางท่าน ทำอะไรมาก่อน และ มองธุรกิจ กวดวิชาเป็นอย่างไร?

“เดิมทำธุรกิจประกันชีวิตมากว่า25 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย บ.ฟิลลิปประกันชีวิตประสบการณ์ในธุรกิจกวดวิชาผมมีน้อยมาก เริ่มศึกษาตัดสินใจลงทุนแฟรนไชส์กับแม็คเป็นที่แรก และที่สนใจธุรกิจกวดวิชา เพราะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากที่เด็กได้รับในโรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง”

  1. สิ่งสำคัญที่ทำให้ ท่านลงทุนแฟรนไชส์ สถาบันกวดวิชาแม็ค?

“เหตุผลที่เลือกแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาแม็ค เพราะชื่อเสียงของแม็ค เป็นชื่อที่ติดตลาดทางการศึกษาระดับต้นๆมานานแล้วและที่สำคัญ แม็คใช้หลักสูตรที่ได้การรับรองจากระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในโรงเรียนทั่วไปอยู่แล้ว จึงคิดว่าน่าจะใช้เป็นจุดแข็งในการตัดสินใจทำธุรกิจกับแม็ค”

  1. มีเหตุผลอะไร ถึงเลือกแฟรนไชส์ กวดวิชาแม็ค ในการดำเนินธุรกิจ ?

“นอกจากเชื่อมั่นในศักยภาพสถานที่ทำเลของตนแล้ว รูปแบบเนื้อหาหลักสูตรของแม็คที่ตรงกับความต้องการของตลาดเข้มข้นและมีมาตรฐานสูง และที่สำคัญทีมงานติวเตอร์ที่มีศักยภาพทำให้เด็กและผู้ปกครองมั่นใจครับ

คุณสุทธิดา แก้วมาลัย เจ้าของแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาแม็คสาขาฝาง จ.เชียงใหม่

กวดวิชาแม็ค เป็นสถาบันที่อยู่กับเด็กไทยมานาน มากกว่า 40 ปี และเด็กๆ ผู้ใหญ่ทุกคนต้องรู้จักดี ที่สำคัญกวดวิชาแม็คเน้นที่คุณภาพ ประกอบกับผู้ประสานงานทีมงานทุกท่านมีความรู้และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นในสถาบันกวดวิชาแม็คค่ะ

คุณสุทธิดาจบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกซ์ลอนดอนประเทศอังกฤษอดีตผู้จัดการ ร้านPret A Manger London UK และอาจารย์สอนภาษาไทยและอังกฤษ

  1. ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจแฟรนไชส์กวดวิชาแม็ค ทางท่าน ทำอะไรมาก่อน และ มองธุรกิจ กวดวิชาเป็นอย่างไร?

“ก่อนที่จะได้มีโอกาสมาร่วมธุรกิจกับสถาบันแม็คหลังกลับจากประเทศอังกฤษมาช่วยธุรกิจครอบครัว ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม TEFL (Teaching English as a Foreign language )จึงได้เข้าไปสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ และตนเองได้เห็นโอกาสการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการสนทนาและการออกเสียงทำให้อยากจะมีโรงเรียนเป็นของตนเอง แล้วคิดว่าหากโรงเรียนมีวิชาอื่นๆที่หลากหลายก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้เรียนจึงเริ่มมองหาธุรกิจกวดวิชา”

  1. สิ่งสำคัญที่ทำให้ ท่านลงทุนแฟรนไชส์ สถาบันกวดวิชาแม็ค?

“เหตุผลที่เลือกแฟรนไชส์ กวดวิชาแม็ค เนื่องเป็นสถาบันที่อยู่กับเด็กไทยมานาน มากกว่า 40 ปี และเด็กๆผู้ใหญ่ทุกคนต้องรู้จักดีที่สำคัญเงื่อนไขแฟรนไชส์ ของกวดวิชาแม็คก็ไม่ได้ผูกมัดเกินไปรวมไปถึงสถาบันแม็คไม่ได้เน้นที่ปริมาณสาขาแต่เน้นที่คุณภาพมากกว่าประกอบกับผู้ประสานงานทีมงานทุกท่านมีความรู้และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นในสถาบันแม็คค่ะ”

  1. มีเหตุผลอะไร ถึงเลือกแฟรนไชส์ กวดวิชาแม็ค ในการดำเนินธุรกิจ ?

“จากประสบการณ์ที่ตัวเองได้เปิดสถาบันสอนภาษา ทำให้เล็งเห็นถึงความต้องการของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่อยากได้โรงเรียนกวดวิชาที่มีมาตรฐานตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทำให้เราคิดว่าหากเราได้หลักสูตรที่ดีมีมาตรฐานของสถาบันกวดวิชาแม็คแล้วให้ทีมงานครูผู้สอนถ่ายทอดตามก็จะเป็นการง่ายต่อการประเมินผลของนักเรียน   ซึ่งทีมงานครูของเรานั้นก็เป็นอาจารย์ที่มีใบประกอบอาชีพครูและเป็นอาจารย์ในโรงเรียนที่มีชื่อของอำเภอ ประกอบกับสถานที่ของเราที่มีห้องเรียนมาตรฐานทั้งหมด 6 ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
All search results