สิทธิประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์

Intellectual Property Right (ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา)

    สิทธิ ในการใช้ “ชื่อ” และ “ตราสัญลักษณ์” (Logo) รวมไปถึงได้รับสิทธิในการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามที่ได้มาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการตลอดเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์

Professional Training (การฝึกอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ)

    การ ฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดคอร์ส, การประชาสัมพันธ์, การบริหารทีมติวเตอร์, และการ Manage ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

Start up Implementation (สนับสนุนช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ)

  • ประเมินศักยภาพของพื้นที่ทำเล
  • รูปแบบการตกแต่งสาขาตามมาตรฐานของบริษัท
  • ความช่วยเหลือในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา

Marketing Support (ความช่วยเหลือด้านการตลาด)

    การ วางแผนงานด้านการตลาดจะมีการให้คำแนะนำแก่แฟรนไชส์ซี ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละสถานที่และกลุ่มลูกค้าของพื้นที่นั้นๆ โดยเครื่องมือทางการตลาด

Operation Manuals (คู่มือปฏิบัติการบริหารงานธุรกิจ)

    คู่มือการปฏิบัติงานจะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจต่างๆที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจ

All search results