วิธีการสั่งซื้อ

1
สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ

เลือกสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า
2

3
เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า

เลือกที่อยู่ในการจัดส่ง
4

5
เลือกวิธีการชำระเงิน

ยืนยันการสั่งซื้อและรอรับสินค้า
6

7
ส่งหลักฐานการชำระเงิน

ดําเนินการจัดส่งสินค้า
8
1. สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ
– สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบ และสั่งซื้อสินค้าได้ทันที  ( ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ที่นี่)
– สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดย ท่านจะต้องกรอกข้อมูลตามที่กําหนดไว้ให้ครบถ้วน (กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือ เบอร์โทรศัพท์ ท่านสามารถ คลิกไปที่ ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งอยู่ด้านบนของเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลใหม่ของท่าน)
2. เลือกสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า ท่านสามารถระบุจํานวนที่ท่านต้องการลงในช่องสี่เหลี่ยมได้ ระบบจะทำการคำนวณมูลค่ารวมให้ และสามารถกลับไปทำการซื้อสินค้าในหน้าจออื่นต่อได้  3. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า โดยมี 3 วิธี ดังนี้ 3.1 รับสินค้าที่บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด – ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 3.2 การจัดส่งทางไปรษณีย์แบบพัสดุธรรมดา 3.3 การจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS – จะคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของหนังสือ – สั่งสินค้าตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 4. เลือกที่อยู่ในการจัดส่ง ระบบจะแสดงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่ใช้ในการสมัครสมาชิกกดปุ่ม “เลือก” หรือหากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าสามารถกรอกข้อมูลใหม่ด้านล่างได้แล้วกดปุ่ม “เลือก5. เลือกวิธีการชำระเงิน
– การชําระเงินโดยธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด”  สั่งจ่าย ปท. ลาดพร้าว 10310  กรุณาส่งธนาณัติ พร้อมแนบใบสรุปการสั่งซื้อ หรือเขียนหมายเลขใบสั่งซื้อลงในธนาณัติ มายัง “Showroomสินค้า ชั้น 2 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 9/99 ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900” กรณีที่ท่านชำระธนาณัติผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถแฟกซ์ใบธนาณัติ หรือ อีเมล์แจ้ง หมายเลขธนาณัติ พร้อมระบุต้นทาง-ปลายทางของธนาณัติ และจำนวนเงิน รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และหมายเลขใบสั่งซื้อของท่าน มาที่อีเมล์info@maceducation.com
– การชําระเงินโดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
 ธนาคาร
สาขา
หมายเลขบัญชี
ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาลาดพร้าว 25
045-1-12334-3
กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 10 047-2-56745-0
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย์ 127-3-09649-3
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย
สาขาลาดพร้าว 33
011-6-04496-9
กระแสรายวัน
     หลังจากที่ท่านโอนเงินค่าสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งเบอร์ 02-5120661 ต่อ 3171 และแฟกซ์ใบ pay-in หรือสลิป ATM หรือเอกสารการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขใบสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มาที่หมายเลข 02-938-2028 หากท่านไม่สะดวกในการส่งแฟกซ์ ท่านสามารถสแกนใบ pay- in หรือ สลิป ATM พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล หมายเลขใบสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน แล้วส่งมาที่ อีเมลล์ info@maceducation.com
6. ยืนยันการสั่งซื้อและรอรับสินค้า ระบบจะแสดงข้อมูล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า,วิธีการส่งสินค้า,รายการสินค้า,ที่อยู่ในใบเสร็จ,วิธีการชำระเงิน หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้องกรุณาเลือกที่ปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”  7. หลังจากการชำระเงินกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 0-2938-2028 กด 3 หรือ info@maceducation.com 8. ทั้งนี้ทางเราจะดําเนินการจัดสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการชําระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว
All search results