สื่อพันธุ์ R สำหรับผู้สอน​

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการนำเสนอแบบ Vocational VDO Informative ควบคู่กับเนื้อหาหนังสือเรียนอาชีวะ MAC โดยครูผู้สอนจะมีบทบาทคอยให้คำแนะนำ ดูแลและเสริมทักษะหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

สื่อพันธุ์ R สำหรับผู้เรียน

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการนำเสนอแบบ Vocational VDO Informative ควบคู่กับเนื้อหาหนังสือเรียนอาชีวะ MAC โดยครูผู้สอนจะมีบทบาทคอยให้คำแนะนำ ดูแลและเสริมทักษะหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

All search results