• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ
โดย อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.
กับหัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ”
– การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning
– เตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
– พัฒนาไปสู่การเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results