• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การสร้างผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อก้าวขึ้นสู่วิทยฐานะ
โดย อ.ภษพอน ประภา

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “การสร้างผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อก้าวขึ้นสู่วิทยฐานะ”

– เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning และ photo science concept
– การทำวิจัยในชั้นเรียน
– การทำวิทยฐานะ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results