• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
โดย อ.สุพัชชา คณาวงศ์

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.
กับหัวข้อ “การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา”
– การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning เพื่อกระตุ้นผู้เรียน
– ตัวอย่างการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้ Platform ง่ายๆ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results