• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
สอนภาษาอังกฤษแนวไหน...ให้โดนใจ Gen Z
โดย ดร.พรพิมล ประสงค์พร และ พ.อ.พิศาล อมรรัตนานุภาพ

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
กับหัวข้อ “สอนภาษาอังกฤษแนวไหน…ให้โดนใจ Gen Z”
– เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้ Active Learning
– พัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR
– การสร้างกิจกรรมด้วยสื่อการสอนใหม่ๆ ที่เหมาะกับ GEN Z
– พัฒนาตนเองสู่การเป็นครูผู้จัดการเรียนรู้ภาษาแบบมืออาชีพ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results