• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
แนวทางการจัดการสอนวิชาการออกแบบเทคโนโลยี
โดย ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
กับหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอน “การออกแบบและเทคโนโลยี”
– การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
– การประยุกต์ใช้การออกแบบและเทคโนโลยีกับโครงงาน
– การออกแบบและเทคโนโลยีกับการขอวิทยฐานะ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังอบรมเสร็จสิ้น 7-15 วันทำการ ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results