• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
กับหัวข้อ “เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น”
– จุดประสงค์ของหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหาของตัวชี้วัดในหลักสูตร
– การออกแบบอัลกอริทึมด้วยแนวคิดเชิงนามธรรม
– การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาไพทอน
– การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App inventor
– ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results