• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
เสริมสมรรถนะครูให้โดนใจ "เด็ก" เน้นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ผ่านวง PLC
โดย อ.สืบศักดิ์ น้อยดัด และ ดร.สุมน ไวยบุญญา

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “เสริมสมรรถนะครูให้โดนใจ “เด็ก” เน้นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ผ่านวง PLC”

– การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยความสัมพันธ์ OLE

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE)

All search results