• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
Say Hello CEFR
โดย อ.วีณา วัฒโนภาษ

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “Say Hello CEFR”

– การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานวิชาการ
– กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
– CEFR กับการพัฒนาผู้เรียน

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE)

All search results