• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

– ความหมายสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษา
– การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ On-Site
– การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ On-Air
– การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ Online
– การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ On-Demand

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
จังหวัด
อำเภอ
โรงเรียน
คำนำหน้าชื่อ
     
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
Email
เบอร์มือถือ
ตัวอย่าง 0999999999
สมัครสมาชิก MAC (ฟรี)
 

All search results