• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา”

– ความหมายการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา
– เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะในวิชา ทฤษฎี
– เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะในวิชา ปฎิบัติ
– เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะในวิชา ทฤษฎีและปฎิบัติ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
จังหวัด
อำเภอ
โรงเรียน
คำนำหน้าชื่อ
     
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
Email
เบอร์มือถือ
ตัวอย่าง 0999999999
สมัครสมาชิก MAC (ฟรี)
 

All search results