• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา”

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
โรงเรียน
ที่อยู่โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ที่สามารถดต่อได้ (สำหรับติดต่อกลับ)
ชื่อ
ตำแหน่ง
สอนวิชา
อีเมล
เบอร์โทร
ตัวอย่าง 0999999999
ชั้นเรียนที่สอน
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ

All search results