• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
สนุกกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding
ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “สนุกกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding”

👉 Unplugged Coding คืออะไร / ทำไมต้อง Unplugged Coding
👉 สนุกกับการออกแบบกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Unplugged Coding
👉 เกมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results