• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
Preparing for success with Close-up
โดย Andrew Tiffany

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ Andrew Tiffany ในหัวข้อ “Preparing for success with Close-up”

👉 Review of Close-up 2nd edition (purpose, goals and content)

👉 Linking real-world topics with assessment tasks to promote success

👉 Activities for engaging students across all four skills

👉 Utilizing resources to provide variety in both face-to-face and online classes

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
จังหวัด
อำเภอ
โรงเรียน
คำนำหน้าชื่อ
     
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
Email
เบอร์มือถือ
ตัวอย่าง 0999999999
สมัครสมาชิก MAC (ฟรี)
 

All search results