• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
MACTIVE LEARNING แม็คกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก
โดย ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา ในหัวข้อ “MACTIVE LEARNING แม็คกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก”

👉 แนะนำหนังสือเรียน MAC และจุดเด่น
👉 แนะนำสื่อการสอนของ MAC และจุดเด่น
👉 กิจกรรมและเทคนิคการสอน
👉 การจำลองการสอน (Role Play)

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
จังหวัด
อำเภอ
โรงเรียน
คำนำหน้าชื่อ
     
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
Email
เบอร์มือถือ
ตัวอย่าง 0999999999
สมัครสมาชิก MAC (ฟรี)
 

All search results