• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การสอนภาษาอังกฤษให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย Fly with English  โดย อ.สุพัชชา คณาวงศ์

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. พบกับวิทยากร อ.สุพัชชา คณาวงศ์ ในหัวข้อ “การสอนภาษาอังกฤษให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย Fly with English” หมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม หนังสือเรียน Fly with English

👉 แนะนำสื่อการเรียนรู้ Fly with English และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับครู
👉 เทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์เพื่อพัฒนา 4 ทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะกับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์และในชั้นเรียนปกติ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
จังหวัด
อำเภอ
โรงเรียน
คำนำหน้าชื่อ
     
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
Email
เบอร์มือถือ
ตัวอย่าง 0999999999
สมัครสมาชิก MAC (ฟรี)
 

All search results