• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
สอนชีวะ รู้ชีวิต โดย อ.อนิรุธ  พรหมเจริญ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. พบกับวิทยากร อ.อนิรุธ  พรหมเจริญ ในหัวข้อ “สอนชีวะ รู้ชีวิต” หมวดวิชาชีววิทยา

👉 กิจกรรม ทักทายสไตล์ครูชีวะ
👉 กิจกรรม สอนชีวะ รู้ชีวิต
👉 กิจกรรม ปัญหาของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนของครูในวิชาชีววิทยา
👉 กิจกรรม MACTIVE LEARNING หนังสือดี สื่อสร้างสรรค์ (Micro Teaching)
👉 HEXAPODS เทคนิคพิชิตโจทย์ชีวะ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น .PDF FILE)

ลงทะเบียน
จังหวัด
อำเภอ
โรงเรียน
คำนำหน้าชื่อ
     
ชื่อผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
นามสกุลผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย)
Email
เบอร์มือถือ
ตัวอย่าง 0999999999
สมัครสมาชิก MAC (ฟรี)
 

All search results