• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “การสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา”

👉 โปรแกรมไพทอนและการใช้งานโปรแกรม
👉 การเขียนโค้ดภาษาไพทอน
👉 การใช้ source code จากเว็บไซต์ของแม็ค และ Q&A

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results