• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “การสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น”

👉 โปรแกรมไพทอนและการใช้งานโปรแกรม
👉 การเขียนโค้ดภาษาไพทอน
👉 การใช้ source code จากเว็บไซต์ของแม็ค

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results