• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา สู่สมรรถนะหลักตามแนวทางการประเมิน ว PA
อ.เสาวณี ณัฎฐประเสริฐ

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา สู่สมรรถนะหลักตามแนวทางการประเมิน ว PA”

👉 เทคนิคการสอนสังคมศึกษาตามสมรรถนะหลัก
👉 จุดสังเกตการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
👉 ความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักเกณฑ์ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ Q&A

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results