• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การสอนวิทยาการคำนวณในโลกยุคใหม่ที่ท้าทายครูและผู้เรียน
ดร.ณัฐริน เจริญกียรติบวร

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “การสอนวิทยาการคำนวณในโลกยุคใหม่ที่ท้าทายครูและผู้เรียน”

👉 สอนวิทยาการคำนวณอย่างไรในโลกยุคใหม่
👉 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
👉 เชื่อมโยงองค์ความรู้ ว PA กับวิทยาการคำนวณ และ Q&A

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results