• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
Pathways for Communicative Language Competence
ดร.พรพิมล ประสงค์พร และดร.สุกานดา จงเสริมตระกูล

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
กับหัวข้อ “Pathways for Communicative Language Competence”

👉 Reconsidering Language Teaching and Global Context
👉 Language Teaching in Focus

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results