ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 094-782-1113

Line : @maceducation

 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – สรุปเข้ม ม.6

  Li509n1401

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น   

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 44 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 32 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 31 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 24 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. ไฟฟ้าสถิต
  2. ไฟฟ้ากระแส
  3. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  5. ของไหล
  6. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – สรุปเข้ม ม.5

  Li509m1301

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น   

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 42 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 29 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 36 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 29 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. งานและพลังงาน
  2. โมเมนตัมและการชน
  3. การเคลื่อนที่แบบหมุน
  4. สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น
  5. คลื่นกล
  6. เสียง
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – สรุปเข้ม ม.4

  Li509l1201

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 27 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 17 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 43 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง

  1. บทนำ
  2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  3. แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

   

  สรุปเข้ม เคมี ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด …

 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – ตะลุยโจทย์ ม.6

  Li509k1101

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ เคมี ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 21 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 20 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. ไฟฟ้าสถิต
  2. ไฟฟ้ากระแส
  3. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  5. ของไหล
  6. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – ตะลุยโจทย์ ม.5

  Li509j1001

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 13 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ เคมี ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 16 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 23 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 23 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. งานและพลังงาน
  2. โมเมนตัมและการชน
  3. การเคลื่อนที่แบบหมุน
  4. สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น
  5. คลื่นกล
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – ตะลุยโจทย์ ม.4

  Li509i0901

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 5 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ เคมี ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 8 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 20 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 22 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง

  1. บทนำ
  2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  3. แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

  ตะลุยโจทย์ เคมี …

 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Value pack – สรุปเข้ม วิชาคณิตศาสตร์

  Li509h0801

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ม.4ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 43 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 29 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 24 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. เซท
  2. ตรรกศาสตร์
  3. จำนวนจริง
  4. การให้เหตุผล
  5. ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น
  6. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  7. เมทริกซ์
  8. เรขาคณิตวิเคราะห์

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง

  1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Value pack – สรุปเข้ม วิชาชีววิทยา

  Li509g0701

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาชีววิทยา ม.4ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 17 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 36 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 31 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง

  1. ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  2. การศึกษาชีววิทยา
  3. เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  4. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  5. ระบบย่อยอาหาร การสลายอาหารระดับเซลล์ และระบบหายใจ
  6. การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 9 เรื่อง

  1. ระบบหมุนเวียนเลือด …
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Value pack – สรุปเข้ม วิชาเคมี

  Li509f0601

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาเคมี ม.4ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม เคมี ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 29 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 44 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม เคมี ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง

  1. โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  2. พันธะเคมี
  3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

  สรุปเข้ม เคมี ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง

  1. ปริมาณสัมพันธ์
  2. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
  3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  4. สมดุลเคมี
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Value pack – สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์

  Li509e0501

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์ ม.4ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 27 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 42 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 44 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง

  1. บทนำ
  2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  3. แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

   

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Value pack – ตะลุยโจทย์ วิชาคณิตศาสตร์

  Li509d0401

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ม.4- ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 22 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 23 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 20 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง

  1. เซท
  2. ตรรกศาสตร์
  3. จำนวนจริง
  4. ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น
  5. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  6. เมทริกซ์
  7. เรขาคณิตวิเคราะห์

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 5

 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Value pack – ตะลุยโจทย์ วิชาชีววิทยา

  Li509c0301

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาชีววิทยา ม.4- ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 20 ชั่วโมง 

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 23 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 21 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง

  1. ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  2. การศึกษาชีววิทยา
  3. เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  4. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  5. ระบบย่อยอาหาร การสลายอาหารระดับเซลล์ และระบบหายใจ
  6. การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด …

เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
All search results