ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 094-782-1113

Line : @maceducation

หนังสืออาชีวศึกษาจัดชุด ลด 60%
สินค้าใหม่
 • Sale Sale
  คณิตศาสตร์ , ระดับมัธยมปลาย

  แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1

  2542303100

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • Sale Sale
  คณิตศาสตร์ , ระดับมัธยมปลาย

  แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6

  2582302100

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • Sale Sale
  คณิตศาสตร์ , ระดับมัธยมต้น

  แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

  2432339100

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

  3407122100

  “ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยว การใช้บริการที่พัก การท่องเที่ยว
  การขนส่งและการเดินทาง ร้านอาหาร สินค้าของที่ระลึก พฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ยว
  ความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ
  ที่เหมาะสมกับสถานการณ์”

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  30 FIT พิชิต O-NET ป.6 (ฉบับปรับปรุง)

  1370104110

  ยกระดับผลคะแนนสอบ O-NET ของผู้เรียนให้สูงขึ้น เข้าใจโจทย์มากขึ้น
  มีตารางช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผน การอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยตนเองใน 30 วัน
  มีเฉลยแบบเจาะลึกทุกข้อ เฉลยข้อยากอย่างละเอียด ครบทุกวิชา เข้าใจง่ายกว่า ตอโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่
  เสริมความแกร่งด้วย Pre O-NET by MAC Level+ โปรแกรมวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบออนไลน์ที่จะช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน แบบรายวิชา เพื่อสร้างความมั่นใจก่องลงสนามสอบจริง
 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาตร์ ป.6 (ฉบับปรับปรุง61)

  1372209111

  แบบฝึกหัดแบบปรนัยเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง  พร้อมเฉลยแยกเล่ม สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับวัดระดับความรู้หรือเตรียมตัวก่อนการสอบให้แก่นักเรียน
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – สรุปเข้ม ม.6

  Li509n1401

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น   

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 44 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 32 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 31 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 24 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. ไฟฟ้าสถิต
  2. ไฟฟ้ากระแส
  3. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  5. ของไหล
  6. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – สรุปเข้ม ม.5

  Li509m1301

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น   

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 42 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 29 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 36 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 29 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. งานและพลังงาน
  2. โมเมนตัมและการชน
  3. การเคลื่อนที่แบบหมุน
  4. สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น
  5. คลื่นกล
  6. เสียง
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – สรุปเข้ม ม.4

  Li509l1201

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART สรุปเข้ม วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแบบเจาะลึก มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 27 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม เคมี ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 17 ชั่วโมง

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 43 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  สรุปเข้ม ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง

  1. บทนำ
  2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  3. แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

   

  สรุปเข้ม เคมี ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด …

 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – ตะลุยโจทย์ ม.6

  Li509k1101

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ เคมี ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 18 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 21 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.6 ประกอบด้วยจำนวน 20 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.6 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. ไฟฟ้าสถิต
  2. ไฟฟ้ากระแส
  3. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  5. ของไหล
  6. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – ตะลุยโจทย์ ม.5

  Li509j1001

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 13 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ เคมี ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 16 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 23 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.5 ประกอบด้วยจำนวน 23 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.5 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

  1. งานและพลังงาน
  2. โมเมนตัมและการชน
  3. การเคลื่อนที่แบบหมุน
  4. สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น
  5. คลื่นกล
 • Sale Sale
  MAC Level+ , หนังสือจัดชุด

  Premium pack – ตะลุยโจทย์ ม.4

  Li509i0901

  หนังสือ MACLEVEL+ คอร์ส iSMART ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยาและวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เป็นหนังสือที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นการทำโจทย์เป็นหลักพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีข้อสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทำและแสดงเฉลยในทันที วิเคราะห์ความถนัดในแต่ละวิชาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง – แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมทั้งยังมี Mindmap สรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  1.) คอร์สเรียนออนไลน์

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 5 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ เคมี ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 8 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 20 ชั่วโมง

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4 ประกอบด้วยจำนวน 22 ชั่วโมง

  2.) แบบฝึกหัดออนไลน์ ครอบคลุม PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ

  ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.4 ประกอบบทเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง

  1. บทนำ
  2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  3. แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

  ตะลุยโจทย์ เคมี …

สินค้าขายดี
All search results