ประเภทสินค้า
โปรโมชั่นงานมหกรรมหนังสือ
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 094-782-1113

Line : @maceducation

หนังสือจัดชุดสร้างอาชีพ ลด 60%
สินค้าใหม่
 • New Sale Sale
  หนังสือคู่มือลด 50%

  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.1

  1311106100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  หนังสือคู่มือลด 50%

  กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5

  1362308100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  หนังสือคู่มือลด 50%

  กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

  1312306100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  test

  เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.1

  1312304100

  รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 • New Sale Sale
  test

  กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.1

  1313105100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  test

  กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.1

  1312205100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  test

  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.5

  1361213100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  test

  กิจกรรมเสริมทักษะ สังคมศึกษา ป.6

  1373107100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  test

  กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3

  1331209100

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก “

 • New Sale Sale
  หนังสือจัดชุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  ชุดที่ 3 รู้อ่านรู้เขียนภาษาไทย

  2216050100

  ประกอบด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 เล่ม, หนังสือเสริมทักษะ 2 เล่ม และหนังสือวาดภาพระบาย สี 1 เล่ม (7 เล่ม) สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-4 ปี ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีกิจกกรมที่เน้นด้านการฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็ก การลากเส้น การระบายสี การจับคู่ภาพ กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการคิดที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย ผ่านการฟัง พูด และเขียน จากประโยคและเรื่องราวสั้น ๆ ง่าย ๆ ช่วยในการฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตอบคำถามเรื่องง่าย ๆ สำหรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล

  ตัวอย่างหนังสือ
  ตัวเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  โรงเรียนของเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  ธรรมชาติรอบตัวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.1 (หลักสูตร 60)
  วันสำคัญ อ.1 (หลักสูตร 60)
  <a href="https://drive.google.com/open?id=1bkpEyXAFNx1fK9NMdA8Rn4kvcuK65Vcq" target="_blank" ...

 • New Sale Sale
  หนังสือจัดชุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  ชุดที่ 2 วิเคราะห์ได้คิดไวไหวพริบดี

  2216049100

  ประกอบด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 เล่ม, หนังสือเสริมทักษะ 2 เล่ม และหนังสือวาดภาพระบาย สี 1 เล่ม (7 เล่ม) สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-4 ปี ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีกิจกกรมที่เน้นด้านการฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็ก การลากเส้น การระบายสี การจับคู่ภาพ กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้เด็กรู้จักและมีความรอบรู้เรื่องรอบตัวที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ รู้จักตัวเลขผ่านการอ่าน การนับ และการจับกลุ่มของรูปภาพ เพื่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยในการฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตอบคำถามเรื่องง่าย ๆ สำหรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล

  ตัวอย่างหนังสือ
  ตัวเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  ครอบครัวของฉัน อ.1 (หลักสูตร 60)
  ธรรมชาติรอบตัวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.1 (หลักสูตร 60)
  การคมนาคมและการสื่อสาร อ.1 (หลักสูตร 60)
  คณิตศาสตร์ อนุบาล …

 • New Sale Sale
  หนังสือจัดชุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  ชุดที่ 1 เด่นทักษะฉลาดเรียนรู้ 2 ภาษา

  2216048100

  ประกอบด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 เล่ม, หนังสือเสริมทักษะ 2 เล่ม และหนังสือวาดภาพระบาย สี 1 เล่ม (7 เล่ม) สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-4 ปี ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีกิจกกรมที่เน้นด้านการฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็ก การลากเส้น การระบายสี การจับคู่ภาพ กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้เด็กรู้จักและมีความรอบรู้เรื่องรอบตัวที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีการฝึกทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผ่านการฟัง พูด และเขียน จากประโยคและเรื่องราวสั้น ๆ ง่าย ๆ ช่วยในการฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตอบคำถามเรื่องง่าย ๆ สำหรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล

  ตัวอย่างหนังสือ
  ตัวเรา อ.1 (หลักสูตร 60)
  บุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ใชนุมชน อ.1 (หลักสูตร 60)
  ธรรมชาติรอบตัวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.1 (หลักสูตร 60)
  สิ่งต่าง ๆ …

สินค้าขายดี
All search results