ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 094-782-1113

Line : @maceducation

หนังสือจัดชุดสร้างอาชีพ ลด 60%
สินค้าใหม่
 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ธุรกิจโรงแรม

  3407229100

  “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  ประเภทของโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม โครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ
  การแบ่งสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม ปฏิบัติเกี่ยวกับ
  ระบบการจัดการโรงแรม (Property Management System หรือ PMS) วิธีการใช้ระบบการจัดการโรงแรม
  ที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้ระบบการจัดการโรงแรมให้เหมาะกับงาน แก้ปัญหาข้อจำกัดในการใช้งาน และ
  ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการจัดการโรงแรม”

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 3

  กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3 (ปรับปรุง)

  1331209120

  แบบฝึกหัดแบบปรนัยเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พร้อมเฉลยแยกเล่ม สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับวัดระดับความรู้หรือเตรียมตัวก่อนการสอบให้แก่นักเรียน

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 (ปรับปรุง 61)

  1372308111

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 3

  กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3 (ปรับปรุง 61)

  1332308111

  แบบฝึกหัดแบบปรนัยเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พร้อมเฉลยแยกเล่ม สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับวัดระดับความรู้หรือเตรียมตัวก่อนการสอบให้แก่นักเรียน

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 3

  กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ปรับปรุง61)

  1332206110

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุง61)

  1371110120

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

  3407226100

  ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผน การดำเนินงาน
  อุตสาหกรรมเกษตร หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมเกษตร การบรรจุภัณฑ์ การควบคุม
  คุณภาพ การขนส่ง การจำหน่าย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
 • Sale Sale
  หนังสือสร้างอาชีพ ชุด start-up ลด 40%

  ชุด Start-up Fix-it รถยนต์

  3506021100

  3407009100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
  3306327100 งานเครื่องยนต์ดีเซล
  3306328100 งานส่งกำลังรถยนต์
  3306330100 งานไฟฟ้ารถยนต์
  3306353100 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 • Sale Sale
  หนังสือสร้างอาชีพ ชุด start-up ลด 40%

  ชุด Start-up Aquaman เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  3506020100

  3305709100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
  3407233100 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3407228100 การเกษตรผสมผสาน
  3805806100 หลักการตลาด
  3805819100 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3407102100 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
  3306306100 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
 • Sale Sale
  หนังสือสร้างอาชีพ ชุด start-up ลด 40%

  ชุด Start-up Fix-it ไฟฟ้าประจำบ้าน

  3506019100

  3305807100 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  3306341100 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  3306382100 วงจรไฟฟ้าหลายเฟส
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
 • Sale Sale
  หนังสือสร้างอาชีพ ชุด start-up ลด 40%

  ชุด Start-up นักการตลาด

  3506018100

  3305709100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
  3805806100 หลักการตลาด
  3805821100 การวิจัยการตลาด
  3805818100 พฤติกรรมผู้บริโภค
  3805819100 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3805817100 การจัดการขาย
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 • Sale Sale
  หนังสือสร้างอาชีพ ชุด start-up ลด 40%

  ชุด Start-up Smart Farmer เกษตรไฮเทค

  3506017100

  3305709100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
  3407011100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเกษตร
  3407228100 การเกษตรผสมผสาน
  3407225100 ช่างเกษตรเบื้องต้น
  3805806100 หลักการตลาด
  3805819100 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3407102100 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
  3306306100 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
สินค้าขายดี
All search results