บ้านเรียนแม็ค ภาคกลาง สาขาสุโขทัย เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

บ้านเรียนแม็ค ภาคกลาง สาขาสุโขทัย เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

    บริหารงานโดยคุณปิยวรรณ รีอินทร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 –ม. 3 ครบ 5 กลุ่มสาระตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญคู่กับหนังสือเรียนที่ได้รับมาตรฐาน ในเครือ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

    โดยหลังจากที่เปิดทำการไปแล้ว ทางสาขาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองจำนวนมากที่ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่เบอร์ 08 6924 9089 หรือ https://www.facebook.com/BaanreanMACsukhothai

All search results