5 ตัวช่วยออนไลน์ สร้างสื่อการสอน

“สื่อ คือ ผู้ช่วยสอน” สื่อดี ทันสมัย ก็คือผู้ช่วยสอนชั้นดี ที่ทำให้ครูได้เรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยีไปด้วยกับนักเรียนในยุคดิจิทัลนี้ 

By admin, ago
All search results